เรนไอ เคเทอริง
เรนไอ เคเทอริง ใช้วัตถุดิบเกรดที่ดีที่สุด เช่น เนื้อมัตสึซากะ, ฟัวกรา, ปลาแซลมอล, ฯลฯ อีกมาก นำเข้าโดยเครื่องบินจากต่างประเทศ