แซลมอลฟัวกราโรล
290 บาท
คำอธิบาย
โรลข้าวญี่ปุ่นโปะด้วยแซลมอลสด เนื้อใส ขึ้นลาย สอดไส้ด้วยฟัวกรา รสกลมกล่อม เต็มคำทั้งเครื่องและข้าว