แซลมอลซูชิ
35 บาท
คำอธิบาย
ซูชิปลาแซลมอลสดนำเข้าโดยเครื่องบินจากนอร์เวย์ เนื้อใส สด อร่อย ตามมาตรฐานร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ