แซลมอล ฟิลเล
190 บาท
คำอธิบาย
แซลมอลนอร์เวย์ ฟิลเล สำหรับสเต๊ก โดยแต่ละชิ้นตัดแบบ European Cut ตัดตรงสำหรับสเต๊ก