งาดำ - คะโระโกมะ - ลาวา
ร้าน Phoenix Lava
39 บาท
คำอธิบาย
และแป้งสีดำธรรมชาติ ทาเคะชุมิ "ถ่านไม้ไผ่ญี่ปุ่น"